Finansiering

Der findes forskellige muligheder for ekstern finansiering som fx byfornyelsesmidler, fondsstøtte m.m. til fredede og bevaringsværdige bygninger. De fredede huse er fx omfattet af Fradragsordningen, også kaldet Forfald-pr-år, og der er også mulighed for tilskud fra Kulturstyrelsen. 

Udover egenfinansiering findes der forskellige muligheder for ekstern finansiering som fx byfornyelsesmidler, fondsstøtte m.m. til fredede og bevaringsværdige bygninger.

De fredede huse er fx omfattet af Fradragsordningen, også kaldet Forfald-pr-år. Ved større ombygningsarbejder på et fredet hus er der også mulighed for at søge om tilskud fra Kulturstyrelsen.
Læs mere om forfald-pr-år-ordningen og tilskud fra Kulturstyrelsen

Måske er der mulighed for støtte, hvis huset er bevaringsværdigt i klasse 1-4. Nogle kommuner yder støtte til bygningsforbedringer, mens andre kommuner slet ikke gør. Det er dog værd at undersøge, inden man påtænker at gå i gang med en større ombygning.
Læs mere om støttemuligheder for bevaringsværdige huse

Finansiering