Bygningsfredningsloven

Fredningslovens formål er at beskytte landets ældre bygninger, der har arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi med væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Loven forvaltes af staten ved Kulturstyrelsen. En fredet bygning skal holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag dvs., at man som ejer har pligt til løbende at sørge for husets almindelige vedligeholdelse.

Bor man i et fredet hus, skal man søge om tilladelse til alle ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse. Kulturstyrelsen tolker dette begreb meget snævert, så det er altid en god idé at spørge, før man går i gang.

Læs Bygningsfredningsloven på Retsinformations hjemmeside.

263